Přijímací řízení 2019/2020

Den otevřených dveří: středa 30. ledna 2019

Termín podání přihlášek:

  • do 31. března 2019 bakalářské a magisterské studijní programy
  • do 30. dubna 2019 doktorské studijní programy

Termín přijímacích zkoušek:

  • 15. – 18. 4. 2019 praktické zkoušky z hudební výchovy, tělesné výchovy a výtvarné výchovy
  • 17. – 21. 6. 2019 písemné zkoušky a ústní zkoušky pro všechny ostatní bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy/obory, náhradní praktické přijímací zkoušky

Poplatek za přijímací řízení: 500,- Kč (tištěná i elektronická přihláška)
Název účtu: Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
Účet: 100200392/0800
Název banky: Česká spořitelna a.s.
Konstantní symbol: 0308 (platba převodem), 0379 (platba poštovní poukázkou)

Variabilní symbol pro e-přihlášku: 430509
Variabilní symbol pro papírovou přihlášku: 430509
Specifický symbol: U elektronické přihlášky vygeneruje systém automaticky U papírové přihlášky se jako specifický symbol použije prvních 6 čísel rodného čísla uchazeče
Převodová pošta: 400 01 Ústí nad Labem (Při elektronické přihlášce platba pouze převodem.)

Přílohy: