Shromáždění akademické obce PF UJEP

14. listopadu 2018 od 15 hodin proběhne shromáždění akademické obce naší pedagogické fakulty. Akademickou obec tvoří všichni všichni studenti a akademičtí pracovníci školy. Kromě jiného proběhne představení kandidátů na děkana PF pro následující čtyři roky. Samotná volba děkana je pak v rukou Akademického senátu PF UJEP – ten bude volit na svém zasedání 21. listopadu 2018 kandidáta, kterého navrhne rektorovi ke jmenování do funkce děkana.