Profesorka Čechová obdržela Cenu Milady Paulové

Ve středu 27. října se v budově Senátu Parlamentu České republiky konalo slavnostní předávání cen MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2019. Mezi oceněnými byla i naše dlouholetá kolegyně z katedry bohemistiky, významná osobnost české jazykovědy prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc.

Profesorka Čechová obdržela Cenu Milady Paulové, udělovanou každoročně významné české badatelce a pedagožce na paměť první československé univerzitní profesorky, historičky Milady Paulové. Tento rok byla Cena Milady Paulové udělena právě za oblast jazykovědy. Slavnostního aktu předávání této i dalších cen MŠMT se zúčastnili předseda Senátu PČR Jaroslav Kubera, ministr školství Robert Plaga, rektoři univerzit a děkani fakult oceněných osobností a další významní hosté. Z ústecké alma mater byli aktu kromě laureátky přítomni rektor UJEP doc. Martin Balej, prorektorka dr. Alena Chvátalová, děkan PF UJEP prof. Jiří Škoda a za pracoviště navrhovatele na ocenění doc. Patrik Mitter a dr. Jiří Hasil.

Profesorka Čechová je významnou českou lingvistkou, lingvodidaktičkou, didaktičkou, autorkou několika řad učebnic českého jazyka pro základní a střední školy (a i jejich metodických příruček), dlouholetou vedoucí redaktorkou časopisu Český jazyk a literatura, zakladatelkou a stále aktivní organizátorkou olympiády v českém jazyce, vedoucí autorských kolektivů reprezentativních děl bohemistiky jazykovědné – mluvnice Čeština – řeč a jazyk, Současné stylistiky, i bohemistiky lingvodidaktické – mj. Čeština a její vyučování, Vyučování slohu, Komunikační a slohová výchova, autorkou vědeckých monografií, školitelkou doktorandů a přednášející na univerzitách doma i v zahraničí, přední badatelkou a pedagožkou obdařenou neutuchajícím pracovním a tvůrčím elánem, jímž může mnoho svých mladších kolegů a studentů inspirovat.

Profesorce Čechové k udělení Ceny Milady Paulové srdečně blahopřejeme!

Patrik Mitter