Výstava: Klam podstaty

Katedra výtvarné kultury PF UJEP a Galerie Koridor Vás srdečně zvou na výstavu Klam podstaty ve středu 19. 12. 2018 od 17:00 hodin. Na výstavě budou prezentovány semestrální práce studentů pod vedením prof. Vladimíra Franze, doc. ak. mal. Margity Titlové-Ylovsky a prof. ak. mal. Jitky Svobodové.

Výstava se uskuteční v chodbě Katedry výtvarné kultury, v ateliérech č. 021 a č. 022 (v suterénu staré budovy PF UJEP) a v Galerii Koridor. Slavnostní zahájení výstavy proběhne v Galerii Koridor. V chodbách a ateliérech se jedná o jednodenní výstavu jako slavnostní završení výuky v zimním semestru. V Galerii Koridor bude výstava probíhat po celé zkouškové období 20. 12. 2018 – 8. 2. 2019.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Klam podstaty – pozvánka
Klam podstaty – tisková zpráva