Pomáháme dětem s postižením

Pedagogická fakulta pomáhá dětem s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodinám. Konkrétně prostřednictvím podpory společnosti FOR HELP s.r.o., která pro postižené děti realizuje aktivity, jako je například jejich celoroční projekt, nazvaný Mazlení s koníkem. Vše je pro děti s PAS zdarma.
Mimo jiné tato společnost organizovala v minulém roce následující akce:
1) Dubnový Benefiční pochod pro zdraví
2) Pobytová akce Rochnění 2018 ve velkých Losinách na přelomu května a června
3) Tábor Modrého jednorožce v srpnu
4) Cesta za modrým snem – Pobyt v Bulharsku v září
5) Celoroční Mazlení s koníkem
6) Adventní setkání v Dobroslavicích

Pomoci můžete i vy.
Více na www.forhelp.cz