Novinky

25. 10. 2021

Soutěž o mimořádná grantová stipendia

Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP v Ústí nad Labem k 26. 10. 2021  vyhlašuje soutěž o mimořádná grantová stipendia pro studenty PF UJEP na rok 2022. Pravidla k získání a čerpání stipendia se řídí příkazem děkana PF UJEP č. 7/2019. Návrhy proje...

25. 10. 2021

Jak učit matematiku?

České děti v celosvětovém srovnání zaostávají v matematických dovednostech. O změnu tohoto stavu již několik let usilují samotní učitelé matematiky a přírodních věd, mimo jiné zaváděním nových forem výuky tohoto předmětu, jež veřejnost většinově považu...

14. 10. 2021

Děkanské volno 29. 10 (pouze prezenční studenti)

Na pátek 29. 10. 2021 vyhlašuje děkan PF UJEP děkanské volno pro všechny studenty v prezenční formě studia. Výuka v kombinované formě studia a na CCV PF UJEP bude realizována podle rozvrhu.

13. 10. 2021

Zrušení imatrikulací PF UJEP

Rozhodnutím děkana PF UJEP jsou na základě protiepidemiologických opatření imatrikulace v tomto roce zrušeny. Děkujeme za pochopení.

30. 9. 2021

Promoce PF UJEP

Ve dnech 11. a 12. 10. 2021 se budou konat slavnostní promoce PF UJEP (za dodržení všech vládních nařízení) v Severočeském divadle opery a baletu Ústí nad Labem. Níže je přiložen rozpis promocí po dnech, hodinách a studijních oborech pro vaši rychlo...

24. 9. 2021

Mezinárodní den učitelů na PF

Milí pedagogové, současní i budoucí, den učitelů jsem se PF UJEP rozhodli oslavit jak jinak než vzděláváním. Jako dárek jsme pro Vás 5. října připravili semináře a workshopy zaměřené na témata, se kterými se možná při své výuce potkáváte. Pokud Vás ...