Novinky

6. 11. 2020

Smuteční oznámení

   S hlubokou lítostí a zármutkem oznamujeme, že dne 5. listopadu 2020 v půl jedné odpoledne zemřel náhle pan docent Josef Peřina ve věku 75 let.  Doc. PhDr. Josef Peřina, CSc., byl dlouholetým pracovníkem Univerzity Jana Evang...

1. 11. 2020

Národní digitální knihovna je opět přístupná online

Opětovně je pro akademické pracovníky a studenty zpřístupněna Národní digitální knihovna. Pro přístup k fulltextům je nutné se přihlásit pomocí odkazu „Přihlásit“ (na liště vpravo nahoře) a následně kliknout na „Přihlásit knihovním účtem/eduID“. Z posk...

27. 10. 2020

PF pomáhá – nábor dobrovolníků a zájemců o doučování online

Vážené studentky, vážení studenti, Pedagogická fakulta UJEP reaguje na nastalou situaci a otevírá nábor dobrovolníků v rámci projektu PF pomáhá. V rámci našeho kraje se snažíme maximálně vypomoci, proto organizujeme dvě základní roviny, ve kterých m...

26. 10. 2020

Soutěž o mimořádná grantová stipendia

Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP v Ústí nad Labem k 26. 10. 2020  vyhlašuje soutěž o mimořádná grantová stipendia pro studenty PF UJEP. Více informací je k dispozici zde.

21. 10. 2020

Oznámení proděkana pro studium pro studenty PF UJEP

Na základě  mimořádných opatření, přijatých v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19, došlo ke změně následujících termínů: 1. Konečný termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací - 6. 11. 2020. 2. Konečný termín pro zadání podkladů ...