Tělo Ústí

Vzdělávací seminář určený zejména pro učitele tělesné výchovy, volnočasové pracovníky, trenéry a další tělovýchovné pracovníky

organizovaný Centrem celoživotního vzdělávání PF UJEP

18.-20. 9. 2024, Ústí n. L.


        

upoutávka a video z minulých let, Facebook


Témata, lektoři 2024

               Kristýna Horská

         olympionička, učitelka*     

              Veronika Vítková 

    olympionička, trenérka    

                Marek Lejsek

               trenér, učitel     

                  Plavání, akvabely v TV            Biatlonový mix do TV  (letní, MTB)       Biatlonový mix do TV  (letní, MTB) 

             Tomáš Masár

         trenér, učitel*     

        Milena Moulisová 

       šéftrenérka ČBF*    

        Adam Michalko 

 trenér skoků na trampolíně*     

          Pozemní hokej v TV   Basketbal jednoduše, hravě a pro každého Skoky na trampolíně + jump aréna 

                   

  • Netradiční hry; dotazníkem (pošleme ho přihlášeným) si účastníci vyberou konkrétní hry viz zde (Ondřej Vrabec, dovozce her do ČR)
  • Běh na lyžích + cross country simulátor (Martin Nosek, Libor Velík, učitel + trenér běhu na lyžích)
  • Outdoorové kurzy v zahraničí; kanoistika, cyklistika (Jan Kresta + Jan Kolář, učitelé TV, organizátoři kurzů)
  • Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT a další novinky  pro budoucí studenty VŠ  (Jan Kresta)
  • Kulaté diskusní stoly, vária (mj. moderní ochranné a elektronické pomůcky pro cyklistiku a lyžování; vodní a zimní sporty; problematika aplikace outdoorových sportů…)
  • Outdoorové kurzy v zahraničí; kanoistika (Jan Kolář, ředitel, učitel TV, organizátor kurzů)
  • Závody v letním biatlonu/MTB biatlonu pro účastníky

Cíl semináře

Vzdělávacím cílem semináře je osvojování nových poznatků a dovedností z oblasti kinantropologie, které mohou být využity zejména ve výuce tělesné výchovy. Seminář je realizován v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a je určen zejména pro učitele tělesné výchovy (1. a 2. stupeň ZŠ, střední školy, VOŠ), volnočasové pracovníky, popř. další zájemce. Každý účastník obdrží osvědčení o úspěšném absolvování. Seminář je  organizován Centrem celoživotního vzdělávání PF UJEP.

Seminář proběhne pod záštitou rektora Univerzity J. E. Purkyně doc. RNDr. Jaroslava Koutského, Ph.D., děkana pedagogické fakulty doc. PaedDr. Ladislava Bláhy, Ph.D. a vedoucího katedry tělesné výchovy a sportu PhDr. Martina Škopka, Ph.D.

Seminář je spolupořádán Okresní radou AŠSK Ústí n. L.

Partneři

 

 

 

* zdroj obr.: https://isport.blesk.cz/    https://www.facebook.com/tomas.masar.92     BBA INDONESIA.com   https://www.olympijskytym.cz/