Tělo Ústí

Vzdělávací seminář s akreditací MŠMT zejména pro učitele tělesné výchovy, volnočasové pracovníky, trenéry a další tělovýchovné pracovníky

organizovaný Centrem celoživotního vzdělávání PF UJEP

13.-15. 9. 2023, Ústí n. L.


        

upoutávka a video z minulých let, Facebook


Témata, lektoři 2023

                   Antonín Barák 

              reprezentační trenér, učitel     

 Martin Košnar 

 mistr světa v silovém trojboji, učitel *    

 Lukáš Tamme 

 trenér s licencí UCI, mistr ČR v bikrosu, fourcrosu*     

         Fotbalové herní systémy ve školní TV     Silový trojboj ve školní TV? Ano či ne?    Hodina TV na pumptracku? Proč ne!

 Radek Skála

 reprezentační hráč, učitel*     

 Eva Vostárková 

 reprezentační hráčka, trenérka *    

 Jan Pehl 

 hl. trenér Českého svazu parkouru*     

        Lakros v TV ? Ano, interkros!  Plážová házená   Parkour je „in“ …i do školní TV 

                                                    

  • eSport? Co je to?  (Josef Heidler, učitel, trenér eSport týmu na UJEP)
  • Koloběžka do TV? (Jan Kolář, ředitel, učitel TV, organizátor kurzů)
  • Taktika boje a její využití v běžném životě (Petr Krnáč učitel TV, lektor policie)
  • Sportovní šerm v  TV  (Štefan Balkó, proděkan PF, učitel, trenér)
  • Organizace kurzovní výuky z školách (Jan, Kresta, Jan Kolář, ředitel, učitel TV, organizátor kurzů)
  • Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT a další novinky  pro budou studenty VŠ  (Jan Kresta)
  • Kulaté diskusní stoly, vária

Cíl semináře

Vzdělávacím cílem semináře je osvojování nových poznatků a dovedností z oblasti kinantropologie, které mohou být využity zejména ve výuce tělesné výchovy. Seminář je realizován v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle akreditace MŠMT a je určen zejména pro učitele tělesné výchovy (1. a 2. stupeň ZŠ, střední školy, VOŠ), volnočasové pracovníky, popř. další zájemce. Každý účastník obdrží osvědčení o úspěšném absolvování. Seminář je akreditován MŠMT  v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a je organizován Centrem celoživotního vzdělávání PF UJEP.

Seminář proběhne pod záštitou rektora Univerzity J. E. Purkyně doc. RNDr. Jaroslava Koutského, Ph.D., děkana pedagogické fakulty doc. PaedDr. Ladislava Bláhy, Ph.D. a vedoucího katedry tělesné výchovy a sportu PhDr. Martina Škopka, Ph.D.

Seminář je spolupořádán Okresní radou AŠSK Ústí n. L. a DDM Ústí n. L.

Partneři

 

 

 

* zdroj obr.: hhttps://www.smartlabs.cz/, https://www.usn.co.cz/, https://www.lacrosse.cz/, https://www.xn--lep-tma39c.tv/, https://parkour-freerunning.world/