Tělo Ústí

Vzdělávací seminář s akreditací MŠMT zejména pro učitele tělesné výchovy, volnočasové pracovníky, trenéry a další tělovýchovné pracovníky

16.-18. 9. 2020, Ústí n. L.


        

upoutávka a video z minulých let, Facebook


Témata, lektoři 2020

     Lenka Kulovaná                                    Jan Čaloun*                                         Antonín Barák

olympionička, trenérka           olympijský vítěz v hokeji, trenér                býv. repre trenér fotbalu, učitel

                                     

(Kraso)bruslení v TV                        Bruslení v TV a tréninku                              „Trenéři ve škole“                                                                        


     Ladislav Bláha                                        Tereza Hyťhová                                     David Cihlář

vedoucí KTVS, učitel                             poslankyně PČR, učitelka                          elitní masér, učitel

                            

Krokoměry na ZŠ a SŠ                           Vybrané aspekty školství                    Automasáž pro školní TV   


  • Školní TV pohledem České školní inspekce (Jana Hornová)
  • Plavání a vodní pólo v TV (Jitka Vaněčková)
  • Digitální gramotnost a TV (Štefan Balkó)
  • Nohejbal ve školní TV? (Jan Kresta)
  • Cyklistika a cykloturistika (bude upřesněno)
  • Taneční programy v TV (Zdeněk Trubák)
  • Vybrané problémy v atletice (bude upřesněno)
  • Nádechové potápění (freediving) ve školní TV (David Vencl)
  • Jugger (Jan Hanzelka & Zuzana Funiaková)
  • Kulaté diskusní stoly

Cíl semináře

Vzdělávacím cílem semináře je osvojování nových poznatků a dovedností z oblasti kinantropologie, které mohou být využity zejména ve výuce tělesné výchovy. Seminář je realizován v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle akreditace MŠMT a je určen zejména pro učitele tělesné výchovy (1. a 2. stupeň ZŠ, střední školy, VOŠ), volnočasové pracovníky, popř. další zájemce. Každý účastník obdrží osvědčení o úspěšném absolvování. Seminář je akreditován MŠMT  v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Seminář proběhne pod záštitou rektora Univerzity J. E. Purkyně doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D., děkana pedagogické fakulty prof. PhDr. Jiřího Škody, Ph.D. a vedoucího katedry tělesné výchovy a sportu doc. PaedDr. Ladislava Bláhy, Ph.D.

Seminář je spolupořádán Okresní radou AŠSK Ústí n. L.

Partneři

* zdroj obr. https://www.tyden.cz/