Tělo Ústí

Vzdělávací seminář s akreditací MŠMT zejména pro učitele tělesné výchovy, volnočasové pracovníky, trenéry a další tělovýchovné pracovníky

15.-17. 9. 2021, Ústí n. L.


        

upoutávka a video z minulých let, Facebook


Témata, lektoři 2021

     Zdeněk Haník*                   Lenka Taussigová Kocmanová*                         Jan Šotnar* 

   trenér, učitel, ČOV          ekonomka, Miss sympatie, býv. fotbalistka            repre trenér, učitel

                                   

Vybrané aspekty volejbalu       Pohyb v sociologickém kontextu           Vybrané aspekty basketbalu


   Martin Novák                               Ladislav Bláha                                       Čestmír Pokorný

prorektor UJEP, rozhodčí         vedoucí KTVS, učitel                                         učitel, trenér

                                

      Rozhodování sport. her           Poh. aktivity adolescentů                     Kanoistika a školní TV   


  • Kyusho – nejen bojové umění (Marek Kowalski)
  • Konstrukce cvičení pro nácvik beachvolejbalu  (Jaroslav Vlach)
  • Problémy TV – diskuse s Českou školní inspekcí (Jan Hornová)
  • Rozhodování sport. her – video rozhodčí, ve škole (Martin Novák, Jan Kresta)
  • TV v Číně – zkušenosti českého učitele (Jakub Ševcovic)
  • Cyklistika a cykloturistika (Jan Vácha, Jan Kresta)
  • Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT a další novinky  pro budou studenty VŠ  (Lenka Kovářová, Jan Kresta)
  • Kulaté diskusní stoly

Cíl semináře

Vzdělávacím cílem semináře je osvojování nových poznatků a dovedností z oblasti kinantropologie, které mohou být využity zejména ve výuce tělesné výchovy. Seminář je realizován v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle akreditace MŠMT a je určen zejména pro učitele tělesné výchovy (1. a 2. stupeň ZŠ, střední školy, VOŠ), volnočasové pracovníky, popř. další zájemce. Každý účastník obdrží osvědčení o úspěšném absolvování. Seminář je akreditován MŠMT  v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Seminář proběhne pod záštitou rektora Univerzity J. E. Purkyně doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D., děkana pedagogické fakulty prof. PhDr. Jiřího Škody, Ph.D. a vedoucího katedry tělesné výchovy a sportu doc. PaedDr. Ladislava Bláhy, Ph.D.

Seminář je spolupořádán Okresní radou AŠSK Ústí n. L.

Partneři

* zdroj obr.: https://www.listennotes.com/, www. denik.cz, https://cs.wikipedia.org/