Sportovní den rektora

Sportovní den rektora je pro všechny studenty i zaměstnance UJEP či partnery UJEP, kteří rádi využijí možnosti si zasportovat.  Chceme si společně užít radost z pohybu, proto bude velká část aktivit nesoutěžní. Můžete si tak bez obav vyzkoušet nové aktivity, něco se naučit a užít si pohyb s přáteli.

Součástí sportovního dne bude také odpolední Přehlídka pohybových skladeb  v prostorách sportovní haly KTVS.  Těšit se můžete na zápočtové skladby gymnasticko- tanečního charakteru a exhibice.


akce v tomto roce proběhla:       3. dubna 2024

soutěž o „nejvíce sportující fakultu UJEP“ vyhrála Pedagogická fakulta

 


 


 „Připojte se k facebookové události, ať vám neuniknou žádné novinky!“

Informace

 • budou primárně aktualizovány zde a sekundárně na Facebooku akce
 • Mgr. Jan Kresta, Ph.D. (jan.kresta@ujep.cz)

Omluvenky z výuky

 • rektorát požádá děkanáty o omluvení z výuky pro účastníky této akce
 • případné nesrovnalosti je možné řešit přes výše uvedený kontakt

Historie akce – soutěž o „nejvíce sportující fakultu UJEP“

 • soutěž o „nejvíce sportující fakultu“ (výpočet proveden poměrově z prezentovaných účastníků v den akce vzhledem k počtu členů akademické obce – studentské části)
 • 2016  Přírodovědecká fakulta
 • 2017  Fakulta zdravotnických studií
 • 2018  Fakulta zdravotnických studií
 • 2019  Fakulta strojního inženýrství
 • 2022 Fakulta zdravotnických studií
 • 2023  Pedagogická fakulta
 • 2024  Pedagogická fakulta

Reportáž 2017