Katedra bohemistiky

Studium

Kde by se lépe studovalo než v naší studovně? Pro studenty KBO (zejména pro studenty 1. ročníku) bylo vytvořeno informační centrum ve studovně KBO (místnost CN 443 / 4. patro, nová budova), kde budou nápomocni při řešení studijních a organizačních problémů starší kolegové. Zároveň byl vytvořen skype účet: "studovna kbo", prostřednictvím něhož můžete v otevírací době pokládat dotazy online. Bohužel služba ve studovně může posloužit jen dobrou radou, avšak není kompetentní řešit záležitosti studijního oddělení.

 475283337

 studovna kbo

Katalog

Přijímací řízení – Slavistika

Studijní obor: Obchodní ruština
Forma studia: prezenční

Přijímací řízení obsahuje ústní pohovor, který má 3 části:

 1. Četba ruského textu – 25 bodů
 2. Porozumění ruskému textu – 25 bodů
 3. Konverzace na běžná témata – 50 bodů

Základní požadavky:

 • Bezpodmínečně umět číst a psát v azbuce.
 • Cizí státní příslušníci musí mít vykonanou zkoušku z českého jazyka.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky:

 • Ústní zkouška z ruštiny se koná před členy zkušební komise.
 • Za první část přijímací zkoušky je možno získat 25 bodů.
 • Za druhou část – 25 bodů.
 • Za třetí část – 50 bodů
 • Maximální dosažitelný počet bodů – 100 bodů
 • Minimální bodová hranice pro úspěšnost – 50 bodů

Přijímací řízení – Bohemistika

Prezentace ze Dne otevřených dveří zde

Veškeré informace o otevíraných studijních oborech a obecné informace o přijímacím řízení najdete na portálu ChcemeUčit.cz.

Přijímací zkouška z českého jazyka a literatury se nekoná (pozor! může se konat ze druhého oboru!); do jednooborového studia je třeba k přihlášce přiložit výsledek nsz (scio test).