MDU 2019

Mezinárodní den učetelů je opět tady! Přijďte ho s námi 2.10. na Pedagogickou Fakultu UJEP oslavit. Těšit se můžete na Setkání děkanů PF UJEP, které se bude konat za účasti prof. PaedDr. Pavla Doulíka, Ph.D., t. č. prorektora pro vnější vztahy UJEP, a prof. PhDr. Jiřího Škody, Ph.D., t. č. děkana PF UJEP. Studenti nejen z Pedagogické fakulty zde budou mít možnost vyslechnout si postoje obou hostů a sami v rámci diskuze poskytnout zpětnou vazbu vedení fakulty.

Dále na Vás čekají zajímavé přednášky v podání Terezy Pelechové (S barvou ven), Martina Černého(katedra pedagogiky a aplikovaných disciplín PF UJEP) a Martina Rozumka (Organizace pro pomoc uprchlíkům).
Závěr celého dne si pak můžete užít na afterparty v 50baru (začátek v 19:00 hod.).