Pozvánka na vernisáž výstavy “km”

Galerie Kori­dor Vás srdečně zve na vernisáž výs­tavy km ve stře­du 3. 4. 2018 od 17:00 hodin. Na výs­tavě budou před­stave­ny práce stu­den­tů Kat­edry výt­varné výchovy Ped­a­gog­ické fakul­ty UK v Praze pod vedením Pavly Gaj­došíkové, Sylvy Fran­cové a Jana Pfeiffera.

Výs­ta­va potrvá do 4. 5. 2019.

Více infor­ma­cí k výs­tavě naleznete v tiskové zprávě nebo zde.

Těšíme se na Vaši návštěvu.