Proměny venkovské architektury

Galerie Koridor a Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy  Proměny venkovské architektury, jež se uskuteční v úterý 8. 10. 2019 od 18:00 hodin v Galerii Koridor (spojovací chodba budovy UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem).

Výstava je součástí projektu Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století (NAKI II), který vychází ze spolupráce odborníků z oddělení topografie Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky v. v. i. s odborníky Katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Výstava potrvá do 9. 12. 2019.

Více informací k výstavě naleznete v tiskové zprávě  nebo na: https://www.facebook.com/events/2483357461744742/

Těšíme se na Vaši návštěvu!