Příkaz děkana č. 4A/2020 Kapacitní a epidemiologická pravidla pro výuku, pobyt v budovách a hromadné akce PF UJEP

Platnost od 10.9. 2020.