Diskuze: Reforma pregraduální přípravy učitelů

Srdečně zveme všechny naše studenty, zaměstnance ale i širokou veřejnost na setkání se zástupci MŠMT, která se koná zítra od 10:30 – 12:00 v aule dr. Jaroslava Kubisty (CA NA) na půdě PF UJEP v ulici České mládeže 8.

Předmětem prezentace a následné diskuze bude reforma pregraduální přípravy učitelů, tedy téma klíčové pro naši fakultu. Všem studentům, kteří se zúčastní tohoto diskuzního bloku a mají problém s překrývající se výukou na PF UJEP, je absence omluvena. Je však třeba se osobně podepsat do prezenční listiny, která bude přítomna u organizačního týmu v aule.


Proč se do reformy pouštíme právě nyní? Jako Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy usilujeme o rozvoj vzdělávání na všech úrovních. Směřujeme přitom ke dvěma dlouhodobým cílům, které jsou zakotveny do Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+:

  1. Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život.
  2. Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.

Více informací ohledně reformy je k dispozici zde: Pregraduální příprava učitelů – edu.cz