Volební řád AS PF UJEP

Platný a účinný od 27. 10. 2016