Stipendijní řád UJEP

Platný od 17. 7. 2017 a účinný od 1. 9. 2017