Stipendijní řád UJEP

Platnost a účinnost od 9. 4. 2018.