Příkaz č. 6/2010

K poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2011/2012