Příkaz č. 1/2011

Doručování rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia pro studenty PF UJEP