Příkaz č. 3/2012

Postup udělování a evidence mimořádných stipendií ze stipendijního fondu PF UJEP