Za studiem či praxí do zahraničí s finanční podporou programu Erasmus+

Chcete v let­ním semes­tru 2018/19 stu­dovat nebo pra­co­v­at v zahraničí s finanční pod­porou pro­gra­mu Eras­mus+, ale nestih­li jste si podat přih­lášku? Nevadí, máte druhou možnost. Přih­lásit se můžete do 30. 11. 2018 do 10:00 h, ale kdo dřív při­jde, ten dřív mele…

Infor­ma­ce k přihláškám:
studi­jní pobyty
prak­tické stáže konané v době od 1. 2. 2019 do 30. 9. 2019