Aktuality

2. 10. 2020

DISTANČNÍ VÝUKA PŘEDMĚTŮ ZAJIŠŤOVANÝCH KSSP OD 5. 10. 2020

Milé kolegyně studentky, milí kolegové studenti, ve vazbě na nutnost přejít minimálně na část zimního semestru 2020/2021 v podstatě na plně distanční výuku pro vás připravujeme přehledný seznam všech důležitých informací, které se výuky budou týkat....

21. 5. 2020

Sociální pedagogika I. – CCV/G4051 (dr. Svoboda)

Milé kolegyně a milí kolegové, vzhledem k nastalé situaci jsem si dovolil pro vás připravit několik základních materiálů ke studiu, jejichž prostřednictvím si můžete začít dělat přehled o důležitých tématech, jimiž se sociální pedagogika zabývá. Pro ...

21. 5. 2020

Speciální pedagogika – KPG/4252 (dr. Svoboda)

Milé kolegyně a milí kolegové, dovoluji si vám předložit informace k plnění předmětu Speciální pedagogika KPG/4252. Naše společná prezenční výuka měla proběhnout dne 2. 5. a tudíž ji nebylo možné uskutečnit vzhledem k přetrvávajícímu krizovému stavu a...

8. 4. 2020

Psychopedie 1 – KPG/4456 (dr. Vostrý)

Vážené studentky, vážení studenti, ke splnění předmětu zpracujte ve skupině jednotlivé body sylabu + nezapomínejte na podpůrná opatření a aktuální legislativu. Takto zpracované body po skupinách zasílejte na e-mail Michal.Vostry@ujep.cz ke kontrole. N...

8. 4. 2020

Edukace jedinců s mentálním postižením – KPG/4557 (dr. Vostrý)

Vážené studentky, vážení studenti, ke splnění předmětu zpracujte ve skupině jednotlivé body sylabu + nezapomínejte na podpůrná opatření a aktuální legislativu. Takto zpracované body po skupinách zasílejte na e-mail Michal.Vostry@ujep.cz ke kontrole. N...

8. 4. 2020

PVK – Psychopedie 2 – KPG/4482 (dr. Vostrý)

Vážené studentky, vážení studenti, ke splnění předmětu zpracujte ve skupině jednotlivé body sylabu + nezapomínejte na podpůrná opatření a aktuální legislativu. Takto zpracované body po skupinách zasílejte na e-mail Michal.Vostry@ujep.cz ke kontrole. N...