Fakultní školy a zařízení

Fakult­ní zák­lad­ní ško­la Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace České mládeže 230/2, 400 01 Ústí nad Labem http://www.zsceskemladeze.cz
Speciál­ní zák­lad­ní ško­la, Mateřská ško­la a Prak­tická ško­la, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace
Pod Parkem 2788,
400 11 Ústí nad Labem
http://www.zakladniskolaspecialni.cz
Zák­lad­ní ško­la Ústí nad Labem, E. Krás­no­horské 3084/8, příspěvková organizace
E. Krás­no­horské 3084/8,
400 01 Ústí nad Labem
http://www.zseliska.cz
Gym­náz­i­um, Teplice, Čs. dobro­vol­ců 11, příspěvková organizace
Čs. dobro­vol­ců 11/530,
415 01 Teplice
http://www.gymtce.cz
Zák­lad­ní ško­la a Mateřská ško­la Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace
SNP 2304/6,
400 11 Ústí nad Labem
http://www.zssnp6.cz
Mateřská ško­la Dobětice, Ústí nad Labem, Rabaso­va 3207/45, příspěvková organizace
Rabaso­va 3207/45,
400 11 Ústí nad Labem
http://www.ms-dobetice.cz
Speciál­ní zák­lad­ní ško­la a Speciál­ní mateřská škola,
Děčín, příspěvková organizace
U Zámečku 352,
405 02 Děčín IX
http://www.specdcbynov.cz
Zák­lad­ní ško­la a Mateřská ško­la, Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace
Na Pěšině 330,
405 05 Děčín IX – Bynov
http://www.zsbynov.cz/
Masaryko­va zák­lad­ní ško­la a Mateřská ško­la Krup­ka, Masaryko­va 461, příspěvková organizace
Masaryko­va 461,
417 42 Krupka
http://www.mzskrupka.cz
Zák­lad­ní ško­la a Mateřská ško­la Povr­ly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace
5. květ­na 233,
403 32 Povrly
http://mujweb.cz/zspovrly
Gym­náz­i­um, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace
Jateční 22,
400 01 Ústí nad Labem
http://www.gymjat.cz
Gym­náz­i­um a Střed­ní odborná ško­la dr. Václa­va Šme­jkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
ul. Stavbařů 5,
400 11 Ústí nad Labem
http://www.gym-ul.cz
Zák­lad­ní ško­la a Mateřská ško­la Křešice, okres Litoměřice
Bezručo­va 141,
411 48 Křešice
http://www.zskresice.cz
Masaryko­va zák­lad­ní ško­la a mateřská ško­la Žalhostice,
okres Litoměřice,příspěvková organizace
Žal­hos­tice čp. 126,
411 01 Žalhostice
http://www.skolazalhostice.cz
Výchovný ústav, dět­ský domov se školou, zák­lad­ní ško­la, střed­ní ško­la a škol­ní jídel­na, Mís­to 66
Mís­to 66,
431 58 Místo
http://www.vudds.cz
Dět­ský domov a Škol­ní jídel­na, Lipová u Šlu­kno­va 417, příspěvková organizace
Lipová 417,
407 81 Lipová u Šluknova
http://www.ddlip.cz
Zák­lad­ní ško­la Trmice, Tyršo­va 482 Tyršo­va 482/53, 400 04 Trmice http://www.zstrmice.cz
Zák­lad­ní ško­la pro­fe­so­ra Zdeň­ka Matějč­ka, Most, Zdeň­ka Štěpán­ka 340, příspěvková organizace Zdeň­ka Štěpán­ka 340, 434 01 Most http://www.zsdysmost.cz
Zák­lad­ní ško­la Dr. Mirosla­va Tyrše Děčín II, Vrch­lick­ého 630/5, příspěvková organizace Vrch­lick­ého 630/5, 405 02 Děčín II http://www.zsvrch.cz
Zák­lad­ní a mateřská ško­la Bech­lín — příspěvková organizace Bech­lín 46, 411 86 Bechlín
IČO: 72745321
http://www.skola-bechlin.cz/
Zák­lad­ní ško­la Ústí nad Labem, Neštěmická
787/38, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Neštěmická 787/38, Ústí nad Labem, 400 07 www.zsnestemicka.cz
Zák­lad­ní ško­la a Mateřská ško­la Děčín IV, Mácho­vo nám., příspěvková organizace
Raiso­va 688/11, Děčín IV, 405 02
Raiso­va 688/11, Děčín IV, 405 02 http://www.machovka.cz/