PhDr. Ilona Balkó, Ph.D.

Balkó Ilona
  • odborná asistentka (KBO PF)
  • -
  • Pracoviště: České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: CS-319
  • Telefon: +420 475 283 345
  • E-mail:

Konzultační hodiny v LS 2019/2020

 

Konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2019/20

 

Profesní životopis

1982 ukončení vysokoškolského studia na FF UK Praha

1982 - 1988 učitelka českého jazyka na ZŠ a SŚ

1988 - současnost odborná asistentka katedry češtiny, později katedry bohemistiky a slavistiky PF UJEP

1987 Absolvování sociálně-psychologického výcviku

1988 Získání titulu PhDr. na FF UK Praha

1991 Absolvování kurzu grafologie v Miláně (Itálie)

1997 březen – květen 1997 studijní stáž na Helsinské univerzitě (Finsko), katedra fonetiky

2003 FF UK v Praze; titul Ph.D. v oboru filologie – fonetika, disertační práce Tempo artikulace a tempo řeči v různých řečových úlohách

KBO/4123,
Kultura mluvených projevů,
KBO/4127,
Sociální komunikace,
KBO/4145,
Kultura mluvených projevů,
KBO/4226,
Technika řeči,
KBO/4239,
Veřejné mluvené projevy,
KBO/4216,
Rétorika občanských obřadů,
KBO/4044,
Rétorika,
KBO/4087,
Rétorika,
KBO/4091,
Veřejné mluvené projevy,
KBO/4107,
Technika mluvené řeči,
KBO/4003,
Fonetika a fonologie,
KBO/4062,
Fonetika a fonologie,
KBO/4202,
Zvuková stránka češtiny,
KBO/4204,
Úvod do sociální komunikace,
KBO/6003,
Fonetika a fonologie,