PhDr. František Čajka, Ph.D.

Čajka František
  • odborný asistent (KBO PF)
  • -
  • Pracoviště: Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: KV-315
  • Telefon: +420 475 283 358
  • E-mail:

Konzultační hodiny v LS 2023/24

ST   16:00–16:50
ČT   12:00–13:50
 
Nejlépe kontaktujte předem na emailu: frantisek.cajka@email.cz. Lze se také domluvit na konzultacích online (Google Meet).
 

 

 

Profesní životopis

1/2002, Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta, česká filologie – historie; titul Mgr.

9/2002 – dosud Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav slavistických a východoevropských studií, doktorské studium - KBO PF UJEP Ústí nad Labem – odborný asistent (výuka disciplín základy slavistiky a staroslověnštiny, dialektologie, VS - český typ staroslověnštiny

Odborné zaměření

paleoslovenistika

jazykověda – staroslověnština, církevní slovanština a stará čeština

literární věda – staroslověnská, církevněslovanská a staročeská literatura

obecná slavistika

etymologie

textologie

rané dějiny středověku (se zvláštním zřetelem k prostoru středoevropskému a českému) 

KBO/4010,
Historická mluvnice I,
KBO/4068,
Historická mluvnice I,
KBO/4021,
Historická mluvnice II,
KBO/4074,
Historická mluvnice II,
KBO/4029,
Dialektologie,
KBO/0305,
Vývoj spisovného jazyka,
KBO/6034,
Vývoj spisovného jazyka,
KBO/0449,
Četba ze staroslověnských textů,
KBO/4060,
Český typ staroslověnštiny,
KBO/4005,
Technika filologické práce,

Články v časopisech

František Čajka. Latinský rukopis IV.D.7 břevnovského původu a jeho význam pro studium českocírkevněslovanského překladu Čtyřiceti homilií na evangelia (Besědy na evangelije). Slavia 87 (2018. 1-3, s. 30-44. ISSN 0037-6736.
František Čajka. Molitva o izbavlenii ot bluda v církevněslovanských rukopisech Trojicko-sergijevské lávry. Slavia 82 (2013. 2013. 1-2, s. 43-52. ISSN 0037-6736.
František Čajka. Církevněslovanský legenda o svaté Anastázii (rukopis Jegor 279). Bohemica Olomucensia 10 (2018). 2018. 2, s. 100-115. ISSN 1803-876X.
František Čajka. Molitva o izbavlenii ot bluda v rukopisu KB 12/1089. Konštantínove listy 11 (2018). 2018. 1, s. 105-118. ISSN 1337-8740.
František Čajka. Odešel velký průvodce jazykovým evropanstvím - prof. Jiří Marvan (28. leden 1936 – 13. duben 2016). Bohemica Olomucensia 8 (2016). 2016. 2, 161–163 s. ISSN 1803-876X.

Články ve sbornících

František Čajka. Glosa v rukopise Chil 442 (fol. 565a) a její vztah k Besědám Řehoře Velikého. In: Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. s. 87-96. ISBN 978-80-7422-620-5.
František Čajka. K zamenam leksem amin' i pravo v Besedach na Jevangelija Grigorija Velikogo. In: Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. s. 75-92. ISBN 978-80-7422-619-9.