PhDr. Lukáš Eichenmann, Ph.D.

Eichenmann Lukáš
  • externí pracovník (KBO PF)
  • -
  • Pracoviště: Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: KV-118
  • E-mail:

Konzultační hodiny v ZS 2022/23

ST   15:00 - 16:00

 

Odborné zaměření

česko-německé vztahy v literatuře 

didaktika literatury

Název disertační práce

Reflexe literárních děl německy píšících literátů českého původu v českojazyčném a německojazyčném středoškolském kánonu

Témata bakalářských prací, která lze u doktoranda zadat

česko-německé lit. vztahy ve 20. století

německá literatura z českých zemí 

exilová/migrantská literatura

literární výchova na štřední škole 

Aktuální zaměstnání

vyučující českého jazyka - Gymnázium Kladno

KBO/4047,
Literární regionalistika,
KBO/4086,
Literární regionalistika,
KBO/4206,
Multimediální komunikace,
KBO/4234,
Základy ediční práce,
KBO/4161,
Interpretace české povídky,