PhDr. Martin Fibiger, Ph.D.

Fibiger Martin
  • tajemník (KBO PF)
  • -
  • Pracoviště: Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: KV-306
  • Telefon: +420 475 283 344
  • E-mail:

Konzultační hodiny v LS 2023/24

PO   15:00–16:00

ČT   12:00–14:00

 

 

 

Vzdělání

2013, Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Teorie vzdělávání v bohemistice, titul Ph.D.

2009, Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, státní rigorózní zkouška, titul PhDr.

1988, Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů český jazyk a literatura – dějepis pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, titul Mgr.

Zaměstnání

1988-1995 Gymnázium v Ústí nad Labem – středoškolský učitel; zástupce ředitele školy

1995-1996 Ústecký deník – publicista

1996 – dosud KBO PF UJEP v Ústí nad Labem – odborný asistent, tajemník katedry

Umělecká tvorba

2008 Anděl odešel (Brno: Weles)

2004 Aussiger (Olomouc: Votobia)

2003 Kern (Olomouc: Votobia)

1996 Křížení (Ústí nad Labem: Albis International)

KBO/4116,
Vybrané kapitoly ze světové literatury II,
KBO/4023,
Dějiny české literatury 20. století I,
KBO/4128 (PVK),
Franz Kafka a německy psaná próza v českých překladech,
KBO/4032,
Dějiny české literatury 20. stol. II,
KBO/4033,
Současná česká literatura,
KBO/4158,
Vybrané kapitoly ze světové literatury II,
KBO/4077,
Dějiny české literatury 20. století I,
KBO/4079,
Dějiny české literatury 20. stol. II,
KBO/4080,
Současná česká literatura,

Odborné publikace

Martin Fibiger. Vztah gymnazistů a vysokoškoláků ke knize, čtení a literární výchově. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2013. ISBN 978-80-7414-588-9.

Články v časopisech

Martin Fibiger. Jak čtou elitní čtenáři. Bohemica Litteraria. 2015. 1, s. 113-125. ISSN 1213-2144.
Martin Fibiger. Jak čtou gymnazisté knihy a e-knihy. Bohemica Litteraria. 2017. 2, s. 82-91. ISSN 1213-2144.

Články ve sbornících

FIBIGER, M. Regionální literatura jako součást četby studentů vysoké školy. In: Balkó, I. – Bystřická, D. – Fibiger, M. – Hádková, M. – Jindráček, V. – Peřina, J. Region(y) v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2012. s. 61-82.