PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.

Hasil Jiří
  • odborný asistent (KBO PF)
  • -
  • Pracoviště: Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: KV-3
  • Telefon: +420 475 284 111
  • E-mail:

Konzultační hodiny v ZS 2020/2021

 

 

Odborné zaměření

morfologie českého jazyka

vývoj českého jazyka (zvl 19. až 21. století)

čeština jako cizí jazyk

čeština pro cizince

česká frazeologie

Odborné aktivity 

Člen redakční rady časopisu Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету Філологія Педагогіка Психологіяvydávaného Kijevskou národní lingvistickou univerzitou v Kyjevě, ISSN 2411-5991

Člen redakční rady časopisu Nová čeština doma a ve světě vydávaného Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, ISSN 1805-367X

Člen redakční rady časopisu Krajiny češtiny vydávaného Domem zahraniční spolupráce MŠMT ČR v Praze, ISSN 1804-3283

Profesní životopis

1982  UK FF - učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obor ruština - občanská nauka

1985 UK FF - učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obor český jazyk a literatura

1988 UK FF - PhDr., obor český jazyk

1982 - 1984 studijní pobyt na UK FF (Ústav slovanských studií)

1984 - 1989 asistent UK FF (Ústav slovanských studií)

1989 - 2002 odborný asistent UK FF (Ústav slovanských studií, od r. 1990 Ústav bohemistických studií)

2002 - 2011 lektor UK FF (Ústav bohemistických studií)

2002 – 2007 externí učitel PF UJEP (katedra bohemistiky)

2007 – 2010 interní doktorand PF UJEP (katedra bohemistiky)

2009 - dosud zástupce ředitele Ústavu bohemistických studií FF UK

2009 - dosud ředitel Letní školy slovanských studií FF UK

2010 - dosud odborný asistent PF UJEP (katedra bohemistiky)
2010 - Ph.D., obor teorie vzdělávání v hohemistice

2011 - dosud odborný asistent FF UK (Ústav bohemistických studií)