Mgr. Tereza Housová

Housová Tereza
  • doktorandka (KBO PF); koordinátorka pro Souvislou pedagogickou praxi
  • -
  • Pracoviště: Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: KV-118
  • E-mail:

V zimním semestru 2019/20 nevyučuje.

Odborné zaměření

literární teorie

sémiotika (J. Lotman)

interpretace lit. díla

literatura 50. let (próza)

čeština jako druhý a cizí jazyk

české školy v zahraničí

Název disertační práce

Didaktická rekonstrukce budovatelského románu v odborném a didaktickém diskursu