Mgr. Jiří Koten, Ph.D.

Koten Jiří
  • odborný asistent (KBO PF)
  • -
  • Pracoviště: Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: KV-3
  • Telefon: +420 475 284 111
  • E-mail:

Konzultační hodiny v LS 2019/2020

Konzultační hodny ve zkouškovém období LS 2019/2020

Vzdělání

2004 – Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., PF, Učitelství českého jazyka a literatury – dějepisu pro SŠ; titul Mgr.

2009 – Univerzita Karlova v Praze, FF, Dějiny české literatury a teorie literatury; titul Ph. D.

2019 – plánováno zahájení habilitačního řízení na FF OU.

Zaměstnání: 

2004 – učitel českého jazyka a dějepisu na ZŠ Boletice v Děčíně.

2004 – dosud – Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; asistent katedry bohemistiky; od 2005 odborný asistent;  2012-18 vedoucí katedry.

2008–2012 Ústav pro českou literaturu AV ČR; externí spolupracovník oddělení teorie (DPČ).   

2012–2016 Ústav pro českou literaturu AV ČR; úvazek v rámci projektu GAČR (PP 8 hod. týdně).

2018 – dosud Ústav pro českou literaturu AV ČR; úvazek v rámci projektu GAČR (PP 16 hod. týdně).

KBO/4006,
Úvod do studia literatury I,
KBO/4065,
Úvod do studia literatury I,
KBO/4016,
Vybrané kapitoly ze světové literatury II,
KBO/4158,
Vybrané kapitoly ze světové literatury II,
KBO/4090,
Naratologie,
KBO/4039,
Naratologie I,
KBO/4066,
Dějiny české literatury 19. stol. I,

Odborné publikace

Jiří Koten. Jak se fikce dělá slovy. Pragmatické aspekty vyprávění. Brno: Host, 2013. 160 s. ISBN 978-80-7294-846-8.

Kapitoly v knihách

Jiří Koten. The Novel and the Aesthetic Illusion. In: The Aesthetic Illusion in Literature and the Arts. London: Bloomsbury, 2017. s. 225-234. ISBN 9781350032583.
Jiří Koten. Heterochronic Representation of Magic in Czech Chapbooks. In: Magic and Magicians in the Middle Ages and the Early Modern Time. New York: Walter de Gruyter, 2017. s. 685-704. ISBN 3110556073.

Články v časopisech

Jiří Koten. Searle´s Approach to Fiction: Extending the Concept to other Media. Organon F. 2012. 2, s. 179-185. ISSN 1335-0668.
Jiří Koten. Historická metafikce ve střední Evropě (romány V. Macury). World Literature Studies. 2014. 23, s. 104-109.
Jiří Koten. Początki referowania monologu wewnętrznego w czeskiej literaturze narracyjnej. ER(R)GO. Teoria – Literatura – Kultura. 2015. 1, s. 91-106.
Jiří Koten. A Short Reflection on Speech-Act Theory of Literary Fiction. Bohemica Litteraria. Brno: 2015. 18, s. 7-12. ISSN 1213-2144.
Jiří Koten. Diachronní naratologie a realistická objektivizace vyprávění. Česká literatura. Praha: 2016. 5, s. 731-746. ISSN 0009-0468.