Mgr. Jakub Molnár

Molnár Jakub
  • doktorand (KBO PF)
  • -
  • Pracoviště: Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: KV-118
  • E-mail:

Odborné zaměření

somatická frazeologie

český národní korpus

Název disertační práce

Somatické frazémy (vybrané okruhy) z hlediska jejich výskytu, struktury a frekvence v Českém národním korpusu s ohledem na využití Českého národního korpusu ve výuce českého jazyka na druhém stupni ZŠ

Aktuální zaměstnání:

učitel českého jazyka a literatury na Střední zdravotnické škole v Děčíně

KBO/4083,
Jazykové rozbory,
KBO/4061,
Úvod do studia ČJ,