PhDr. Pavel Horký, Ph.D.

Horký Pavel
  • odborný asistent (KBO PF)
  • -
  • Pracoviště: Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: KV-306
  • Telefon: +420 475 283 344
  • E-mail:

Konzultační hodiny v LS 2023/24:

PO   14:30–16:00

KBO/4096,
Současné evropské literatury I,
KBO/4097,
Současné evropské literatury II,