Mgr. Jiřina Růžičková

Růžičková Jiřina
  • doktorandka (KBO PF)
  • -
  • Pracoviště: Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: KV-118
  • E-mail:

Konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2020/21

Budou poskytnuty individuálně na základě e-mailové dohody.

 

Odborné zaměření

čeština jako jazyk druhý a cizí

lingvodidaktika, didaktika jazyka

lexikologie a slovotvorba

Témata bakalářských prací, která lze u doktoranda zadat

vybrané problémy při výuce češtiny jako cizího jazyka u neslovanských mluvčích

využití literárních textů při osvojování češtiny jako cizího (druhého) jazyka

historie a současnost výuky češtiny jako cizího jazyka

Aktuální zaměstnání

učitelka českého jazyka, Riverside school, Praha