PhDr. Kristián Šujan, Ph.D.

Šujan Kristián
 • externí spolupracovník katedry (KBO PF)
 • -
 • Pracoviště: Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem
 • Místnost: KV-
 • E-mail:

 

Téma disertační práce:

 • Písemné projevy uvězněných žen v procesu jazykové edukace (Written expressions of female inmates in the process of language education)

 

Výběr publikační činnosti, účast na konferencích:

 • aktivní účast na zahraniční konferenci - 10. medzinárodná vedecká konferencia
  o komunikácii Komunikácia v odborných reflexiách (Banská Bystrica 12. - 13. 9. 2018),
 • pasivní účast na sedmém ročníku Kriminologických dnů ve dnech 21.-22. ledna 2019 (pořadatel: Česká kriminologická společnost ve spolupráci s Fakultou sociálně ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně),
 • pasivní účast na zahraniční konferenci: 15. 5. 2018 - 3. ročník odborné mezinárodní konference na téma „Fenomén doby – KYBERKRIMINALITA“. Pořadatel: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, projekt Interreg V A/2014-2020, projekt EU číslo 100 253 277 - Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí pomocí koordinované práce s veřejností,
 • ŠUJAN, Kristián. Jazyková a obsahová charakteristika písemných projevů uvězněných žen. Český jazyk a literatura. 2022, (2), 73-77. ISSN 8594022789941.
 • Publikace RIV I.: ŠUJAN, K. Písemné projevy vězeňkyň ve Věznici Světlá nad Sázavou jako součást jejich edukačních a resocializačních intervencí. In Proceeding of 7th International Adult Education Conference Adult Education 2017 – in times of resonant social Changes. Praha: ČAS, 2018. s. 231–236. ISBN 978-80-906894-2-8.
 • aktivní účast na domácí konferenci Škola, jazyk a literatura 2017,
 • účast na odborném semináři Obecní zpravodaj a radniční noviny – 10. října 2017, Karlovy Vary.

 

Stáže:

 • půlroční studijní pobyt na Pädagogische Hochschule ve Vídni (2015, Erasmus+),
 • absolvování týdenního zahraničního studijního pobytu v Evropské komisi
  a v Evropském parlamentu v Bruselu. Organizaci zajišťovala Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR – červen 2017,
 • výzkumná longitudinální stáž k disertačnímu výzkumu – Školské vzdělávací středisko Věznice Světlá nad Sázavou (návštěvy věznice v letech 2016 až 2019).

 

Vedení bakalářských prací (dokončené s úspěšnou obhajobou):

 • Sociolektické lexikální prostředky (slang, argot) ve Věznici Ostrov
 • Charakteristika vyjadřování moderátorů ve vybraném publicistickém pořadu České televize (Černé ovce)
 • Slang komunity hráčů počítačových her
 • Výskyt vojenského názvosloví v oficiálním armádním časopise A report (od roku 2009 do současnosti)

 

Oponentura bakalářských prací:

 • Analýza veřejných mluvených projevů zastupitelů města Třebenice
 • Lexikální prostředky v diskuzích pod články na zpravodajském serveru Aktuálně.cz

 

Pedagogická praxe:

 • pedagogická praxe k tématu disertační práce ve Školském vzdělávacím středisku ve Věznici Světlá nad Sázavou, která zahrnovala přímou výuku i účast na zahájení závěrečných zkoušek učebních oborů,
 • mediální semináře pro děti ze základních škol v Ústí nad Labem (7. a 11. července 2017) v rámci MEDIATABORU Českého rozhlasu. Témata: Tvorba a význam titulků, struktura a rozbor jednotlivých novinových rubrik,
 • výuka předmětů v bakalářském programu Český jazyk pro média a veřejnou sféru v rámci doktorského studia na PF UJEP (od roku 2016 do současnosti) - Úvod do studia ČJ, Jazyk a styl publicistiky, Stylistika, Dynamika současné češtiny a Úvod do zpravodajství a publicistiky,
 • výuka předmětu Mediální výchova – KPR/4019 (pro studenty distanční formy studia, KTVS PF UJEP),
 • zajištění exkurze pro studenty 1. a 2. ročníku oboru Český jazyk pro média
  a veřejnou sféru, Oddělení tisku a prevence, Krajské policejní ředitelství v Ústí nad Labem,
 • Gymnázium Jateční v Ústí nad Labem (od 2015 do současnosti) - nepravidelná edukační činnost (český jazyk – stylistika, mediální výchova), naposledy v únoru 2019, vyučující Mgr. Jana Ivanová,
 • exkurze se studenty 2. ročníku ČJMVS na Krajském úřadě Ústeckého kraje (prohlídka tiskového oddělení, setkání s hejtmanem + prohlídka Budovy zpravodajství ČT v Praze – letní semestr 2019).

 

Ostatní aktivity související se studiem na PF UJEP (2015-2020) / propagace činnosti katedry:

 • obsahové zajištění a restrukturalizace webu KBO PF UJEP,
 • copywriter UJEP, Oddělení marketingu a propagace (od 2015 do současnosti) – projekt Příběh (pribeh.ujep.cz – představení významných osobností a projektů UJEP), projekt Universitas, magazín vysokých škol (redaktor od 2018), redaktor
  a editor univerzitního časopisu Silverius (od 2015 do současnosti),
 • vypracování studijních opor k předmětu Úvod do studia ČJ ve spolupráci
  s doc. Zimovou (praktická část, prosinec 2018),
 • zajištění publikační činnosti studentům ČJMVS (univerzitní časopis Silverius, regionální vydání Deníku v Ústeckém kraji).

 

Pracovní pozice:

 • krajský redaktor Ústecký deník (od 2015 do 2019),
 • copywriter UJEP, Oddělení marketingu a propagace UJEP (od 2015 do 2020),
 • krajský reportér FTV Prima / CNN Prima News (od 2019 do současnosti).

 

KBO/4215,
Stylistika,
KBO/4229,
Jazyk a styl publicistiky,
KBO/4201,
Úvod do studia ČJ,
KBO/4210,
Úvod do zpravodajství a publicistiky,
KBO/4238,
Dynamika současné češtiny,

Další soubory

Články ve sbornících

ŠUJAN, Kristián. Písemné projevy vězeňkyň ve Věznici Světlá nad Sázavou jako součást jejich edukačních a resocializačních intervencí. In: Proceeding of 7th International Adult Education Conference Adult Education 2017 – in times of resonant social Changes. Praha: ČAS, 2018. 231 – 236 s. ISBN 978-80-906894-2-8.