Mgr. Vladimír Trpka, Ph.D.

Trpka Vladimír
  • zástupce vedoucího (KBO PF)
  • -
  • Pracoviště: Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: KV-3
  • Telefon: +420 475 284 111
  • E-mail:

Konzultační hodiny v LS 2019/2020

 

Konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2019/20

 

 

Vzdělání

2008 – 2016, doktorské studium, Ústav české literatury a literární vědy, FF UK Praha
• obor Dějiny české literatury a teorie literatury
2003 – 2008, magisterské studium, PF UJEP v Ústí nad Labem
• obor Učitelské studium českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Badatelské zaměření

didaktika českého jazyka a slohu

komunikační a slohová výchova na střední škole

metodika, stylistika umělecké prózy, postmoderní próza, naratologie

Zaměstnání

září 2018 – dosud, katedra bohemistiky PF UJEP, Ústí nad Labem, zástupce vedoucího katedry
únor 2016 – dosud, Gymnázium Teplice, učitel předmětu český jazyk a literatura
září 2015 – srpen 2018, katedra bohemistiky PF UJEP, Ústí nad Labem, odborný asistent (didaktika jazyka a slohu)
září 2009 – leden 2016, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem; učitel předmětu český jazyk a literatura
červenec 2012 – prosinec 2015, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., oddělení teorie, výzkumný pracovník
únor 2010 – leden 2012, katedra bohemistiky PF UJEP, Ústí nad Labem; externí spolupracovník 

KBO/4106,
Didaktika slohu,
KBO/4134,
Didaktika slohu,
KBO/4151,
Didaktika slohu,
KBO/4083,
Jazykové rozbory,
KBO/4036,
Jazykové rozbory,
KBO/4102,
Didaktika slohu,
KBO/4134,
Didaktika slohu,
KBO/4148,
Didaktika slohu,
KBO/4131,
Didaktika slohu,
KBO/4082,
Stylistika,

Články ve sbornících

Vladimír trpka. Druhý život slohových prací: Metodika následných učebních aktivit ve slohové výchově. In: Sborník k životnímu jubileu profesorky Marie Čechové. Červený kostelec: Pavel Mervart, 2017. s. 79-88. ISBN 978-80-7465-256-1.
Vladimír Trpka. Román se děje na psacím stole: Sebereflexivní vyprávění v prózách Daniely Hodrové. In: Vyvolávání točitých vět. Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016. s. 85-104. ISBN 978-80-88069-26-3.
Vladimír trpka. Chyba není ve čtenáři. Edice Petlice a Dvě verze Medvědího románu Jiřího Kratochvíla. In: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014. Svazek II/1938–2014. Praha: Academia, ÚČL AV ČR, 2015. s. 1333-1345. ISBN 978-80-200-2491-6.