PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D.

Valenta Zdeněk
  • odborný asistent (KBO PF)
  • -
  • Pracoviště: Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: KV-3
  • Telefon: +420 475 284 111
  • E-mail:

Konzultační hodiny v ZS 2020/2021

 

 

Vzdělání

1/2001 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, sorabistika - polonistika; titul Mgr.

9/2004 – 12/2009 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Slovanské literatury; doktorské studium; tituly Ph.D.; PhDr. 

Pedagogická praxe

2/2001 – 10/2002 KBO PF UJEP Ústí nad Labem – asistent (výuka staroslověnštiny, polštiny)

10/2002 - dosud KBO PF UJEP Ústí nad Labem – odborný asistent (výuka disciplín polština, polská literatura, lužickosrbská literatura, informatická praxe, analýza a výkladu textu, lužická srbština, obecná jazykověda, metody uměleckého překladu)

Odborné zaměření

lužickosrbská literatura

lužická srbština

polská literatura

polština

slovanské literatury

Profesní aktivity

2004 – dvě přednášky na půdě Národního muzea v Praze a v Městském muzeu v Ústí nad Labem na téma Lužických Srbů.

Pravidelná účast na konferencích, seminářích (slavistické konference v ČR, Polsku a na Ukrajině, konference pořádané KBO PF UJEP.

Ostatní činnost

2003 Filmový dokument „Jurij Koch – Sestup z hor snů“ Česká televize. Tvůrčí skupina Ondřeje Šrámka: stopáž 57 minut.

KBO/4004,
Slovanský jazyk I,
KBO/4008,
Slovanské reálie,
KBO/4014,
Slovanský jazyk III,
KBO/4037,
Slovanský jazyk IV,
KBO/4017,
Slovanské literatury I,
KBO/4024,
Slovanské literatury II,
KBO/4117,
Literatura pro děti a mládež,
KBO/4141,
Literatura pro děti a mládež,
KBO/4030,
Slovanský jazyk III,
KBO/4112,
Literární exkurze,
KBO/4225,
Exkurze,

Odborné publikace

Zdeněk Valenta. Korespondence Adolfa Černého s Arnoštem Mukou II. Ústí nad Labem: UJEP, 2015. 378 s. ISBN 978-80-7414-959-7.

Články v časopisech

Zdeněk Valenta. Ratowanie języka w małej ojczyźnie Serbów Łużyckich. Kwartalnik Edukacyjny. Rzeszów: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, 2015. 3 (82), s. 15-19. ISSN 1230-7556.

Články ve sbornících

Zdeněk Valenta. Josip Milaković kao prvi propagator Lužičkih Srba. In: Bosanskohercegovački slavistički kongres. Sarajevo: Slavistički komitet, 2012. s. 483-490. ISBN 2303-4106.