Cantus choralis

XVI. Mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu

„Cantus choralis 2023“

——————————————————–
XVI. ročník sympozia proběhne ve dnech 16. – 18. října 2023. Jeho tématy
budou následující okruhy:
1. Aktuální problémy sborového zpěvu v současnosti
2. Významná výročí v oblasti sborového zpěvu v letech 2022 a 2023
3. Nové sborové skladby

Sympozium se koná za podpory:
Magistrátu města Ústí nad Labem
Krajského úřadu Ústeckého kraje
Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně
Univerzity J. E. Purkyně