Cantus choralis

XVI. Mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu

„Cantus choralis 2023“

——————————————————–
XVI. ročník sympozia proběhne ve dnech 16. – 18. října 2023. Jeho tématy
budou následující okruhy:

  1. Sborová tvorba a interpretace sborových děl B. Smetany
  2. Významná výročí v oblasti sborového zpěvu v letech 2023 a 2024 (sbory, skladatelé, sbormistři)
  3. Nové sborové skladby
  4. Aktuální problémy sborového zpěvu v současnosti

Sympozium se koná za podpory:
Krajského úřadu Ústeckého kraje
Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně
Univerzity J. E. Purkyně

Cantus choralis 2023_pozvánka

Cantus choralis 2023_přihláška

Cantus 23 program

Cantus 23 text účastníkům