Viva la musica

Je univerzitní projekt realizovaný na katedře hudební výchovy ve spolupráci se Saskou Mozartovou společností sídlící v Chemnitz. Projekt se zaměřuje na posílení přeshraniční spolupráce v oblasti kulturních aktivit a je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci kooperačního programu Svobodný stát Sasko a Česká republika 2014–2020.

Naše univerzita je v roli partnera Saské Mozartovy společnosti. Společnými silami připravujeme a realizujeme hudebně zaměřené akce, mezi které patří například Saský Mozartův festival, Evropská letní filharmonie, sborový festival Jirkovský Písňovar, sborové sympózium Cantus choralis a další.

Co chystáme na rok 2019?

V roce 2019 připravujeme účast našich sborů na Amadeově přátelském posezení (18. května v Chemnitz) a sborový koncert „Krušné hory zpívají Mozarta“ v St. Georgenkirche ve Schwarzenbergu (19. května). Intenzivně připravujeme Jirkovský Písňovar, jehož 13. ročník bude mít odlišnou dramaturgii. Věříme, že se podaří udržet myšlenku projektu a i po jeho skončení budou pokračovat tradiční akce (Hubertova mše, Adventní kalendář a další…).

Co přinesl rok 2018

V roce 2018 se uskutečnily tradiční akce, na kterých se podílíme s našimi projektovými partnery: Saský Mozartfest (sborový koncert ve Steinbachu s názvem Drei-Klang, na němž vystoupily sbory NONA, VENTILKY a COMODO), Letní filharmonie s tradičními koncerty v Chemnitz a Chomutově, Festival sborové populární hudby Jirkovský Písňovar, Hubertova mše a Adventní kalendář s řadou koncertů v Čechách i sousedním Sasku.

Co přináší rok 2017

Ladíme své nástroje i hlasy již druhým rokem, spolupráce s našimi partnery se zdárně rozvijí, a tak oproti loňskému roku naše akce ještě rozšiřujeme. První velkou událostí roku je Saský Mozartfest s tématem Mozart a Čechy, který se bude konat od 12. do 28. května. Mozartfest je již za dveřmi, a proto neváhejte a nechte se nalákat programem již dnes.

Červenec pak bude ve znamení hudebního sbližování v rámci Evropské letní filharmonie konající se v Chomutově a v Chemnitz ve dnech 23. až 28 června, která vyvrcholí koncerty v obou městech, a na podzim vás pak již tradičně pozveme na hlavní akci zajišťovanou primárně českou stranou, tedy na soutěžní festival sborové hudby Jirkovský Písňovar, který se bude opět konat v okolí Jirkova a zejména pak na malebném Červeném hrádku (6. – 8. 10.). Pokud by vás zajímalo, co pro vás dále v rámci Jirkovského Písňovaru připravujeme, můžete se podívat přímo na stránky www.jirkovskypisnovar.cz.

Konec roku pak, jak jinak, než taktéž tradičně, zakončíme adventními koncerty v rámci Adventního kalendáře, které se budou konat zejména v Ústí nad Labem.

Věříme, že se s vámi na některé z akcí potkáme. Ať hudba spojuje, viva la musica!

Co přinesl rok 2016

Zahájení projektu „Viva la musica“ představoval Saský Mozartův festival 13. května 2016, který byl oproti předchozím ročníkům obsahově i lokálně rozšířen. Náš projektový partner, Saská Mozartova společnost e.V., oslavila 25. výročí Mozartova festivalu více jak 25 koncerty na 20 místech v Sasku. Hned první víkend Saského Mozartova festivalu byl naplněn hudbou: francouzský houslista Gilles Apap, sólista a dirigent, zahájil koncert v Kreuzkirche v Chemnitz, který se konal 13. května. V rámci tohoto večera obdržel pianista Peter Rösel Mozartovu cenu pro rok 2016.

Další pořádanou akcí, taktéž opět zejména projektovými partnery, byla Evropská letní filharmonie, která vyvrcholila koncerty 28. června v Chemnitz a 29. června v chomutovském Letním kině. Zde se setkali mladí hudebníci z celého světa, aby se pod vedením zkušených lektorů připravili během několika dní na závěrečné koncerty.

Realizační tým za naši univerzitu se po celý rok připravoval zejména na soutěžní festival sborové hudby Jirkovský Písňovar, za jehož organizací stojí také Komorní smíšený sbor Ventilky působící při ZUŠ Jirkov. Letos na festivalu vystoupilo celkem 19 soutěžních sborů, z toho jeden sbor zahraniční, jejichž výkon hodnotila pětičlenná odborná porota. Kromě soutěžního bloku se diváci mohli zúčastnit také festivalových koncertů, na kterých vystoupily sbory Ventilky (pořádají sbor), Intonic (vítěz ročníku 2015 a zároveň trojnásobný vítěz JP), Kakofon (dvojnásoný vítěz JP) a Oktet. Jirkovský Písňovar není jen mezinárodní tím, že jej organizujeme v partnerství se Saskou Mozartovou společností, ale také tím, že se nám postupně daří zapojit do soutěžního bloku zahraniční sborová tělesa a zahraniční porotce. V uplynulém roce to tak byl soutěžící sbor Poptales (Chemnitz) a za porotce Nacy Gibson.

Konec roku byl pak příjemně zakončen v duchu vánoční hudby a svařeného vína třemi koncerty, které se konaly v Ústí nad Labem a v malebné vesnici Jindřišská blízko Jirkova.

Děkujeme vám všem, kteří jste v roce 2016 přišli.

Údaje o projektu

Číslo projektu: 100248752

Období realizace: 8. 9. 2015 – 16. 3. 2019

Manažer projektu za UJEP: PhDr. Luboš Hána, Ph.D.

Partneři projektu

Saská Mozartova společnost e. V. hlavní řešitel projektu, www: mozart-sachsen.de

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, partner projektu, spoluřešitel

Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov, spoluřešitel