Viva la musica

Viva la musica

Byl univerzitní projekt realizovaný na katedře hudební výchovy ve spolupráci se Saskou Mozartovou společností sídlící v Chemnitz a byl financován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci kooperačního programu Svobodný stát Sasko a Česká republika 2014–2020. Spolu s německou stranou byly realizovány hudebně zaměřené akce, mezi které patřil například Saský Mozartův festival, Evropská letní filharmonie, sborový festival Jirkovský Písňovar, sborové sympózium Cantus choralis a další.

Údaje o projektu

Číslo projektu: 100248752

Období realizace: 8. 9. 2015 – 16. 3. 2019

Manažer projektu za UJEP: PhDr. Luboš Hána, Ph.D.

Partneři projektu

Saská Mozartova společnost e. V. hlavní řešitel projektu, www: mozart-sachsen.de

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, partner projektu, spoluřešitel

Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov, spoluřešitel

 

Aktuálně plánujeme spolu se Saskou Mozartovou společností uskutečnit v červenci roku 2023 hudební projekt Evropská letní filharmonie.