Aktuality

16. 5. 2024

Vynikající úspěch oboru hudební výchova – sbormistrovství

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádala ve dnech 9. – 10.5. 2024 Interpretační soutěž pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí. Soutěžními obory byla hra na klavír, hra na smyčcové nástroje, hra na ostat...

31. 8. 2021

Přednášky pořádané Jazykovým centrem PF UJEP

Jazykové centrum PF UJEP pořádá v ZS 2021/22 sérii přednášek: Jazyk, reálie a kultura Itálie (termíny přednášek zde) Jazyk, reálie a kultura Francie (termíny přednášek zde) Významné postavy anglické a americké literatury (termíny přednášek z...

11. 9. 2018

Cizí jazyk pro studenty AJ v hlavním oboru

Vážení studenti, chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že pokud je vaším hlavním studijním oborem anglický jazyk, není možné si pro splnění cizího jazyka z vašeho studijního plánu zvolit stejný jazyk, tedy angličtinu. Zvolte si proto některý z da...