Grantová činnost

 • Zlepšení profesních kompetencí učitele prostřednictvím kurzů cizího jazyka vybavených standardními a elektronickými materiály – grantový projekt financovaný z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR, 2005 – 2007. Řešitelka: Mgr. Květa Kuncová (Rychtářová), spoluřešitelé: Mgr. B. Roubalová, Mgr. Zuzana Procházková, Mgr. Radim Holeček, Mgr. Dana Pospíchalová, PhDr. J. Celerová, CSc., PaedDr. Helena Tampírová.

 • Odborný jazyk jako jeden z aspektů jazykové připravenosti učitelů základních a středních škol – grantový projekt Grantové agentury České republiky GA ČR, 2002 – 2004. Řešitelka: Mgr. Květa Rychtářová, spoluřešitelé: Mgr. B. Roubalová, PhDr. J. Celerová, CSc., PaedDr. B. Zapletalová, CSc., (Mgr. M. Holečková – v roce 2002).

 • Aktivní konstrukce poznání – výzkumný záměr PF UJEP, 2001 – 2003. Spoluřešitelka: Mgr. K. Rychtářová (záměr vzniklý spojením dvou výzkumných záměrů řešených v letech 1999 – 2001: Koncepce modernizace studia jazyků založená na zpřístupnění využívání nových metod, které nabízí současný vývoj v lingvistice a informatice; Aktivní konstrukce poznání žáka v oblasti přírodovědných předmětů.

 • Odborná němčina pro speciální účely – grant z programu Podpora učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit, MŠMT, r. 2002. Řešitelka: Mgr. Marcela Holečková a Mgr. Dana Pospíchalová

 • Odborná angličtina pro specifické účely – grant z programu Podpora učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit, MŠMT, r. 2000. Řešitelka: Mgr. Květa Rychtářová.

 • Rozvoj dovedností efektivní ho využívání jazykových příruček a mediálních informačních zdrojů pro překlad odborných textů v angličtině – grant z programu Podpora učitelských vzdělávacích programů a jejich vzdělávacích aktivit, MŠMT, r. 2001. Řešitelka: Mgr.Bohumila Roubalová.

 • Kurz obecně odborné angličtiny pro nefilology – grant z programu Podpora učitelských vzdělávacích programů a jejich vzdělávacích aktivit, MŠMT, r. 2000. Řešitelka: Mgr.Bohumila Roubalová.

 • Multimediální výukový program pro individuální jazykovou přípravu – grant z programu Podpora učitelských vzdělávacích programů a jejich vzdělávacích aktivit, MŠMT, r. 2000. Řešitelka: Mgr. Květa Rychtářová.

 • Modernizace technického vybavení pro jazykovou přípravu – grant z programu Podpora učitelských vzdělávacích programů a jejich vzdělávacích aktivit, MŠMT, 2000. Řešitelka: Mgr. Květa Rychtářová.

 • Výuka cizích jazyků v nefilologických oborech na PF a FF v ČR a SR – vnitřní grant s návazností na grant Koncepce zkvalitnění výuky CJ na PF (viz níže), 2000. Organizace mezinárodního workshopu. Řešitel: Ing. Mgr. J. Smejkal. Spoluřešitelky: Mgr. B. Roubalová, Mgr. K. Rychtářová

 • Koncepce modernizace studia jazyků založená na zpřístupnění využívání nových metod, které nabízí současný vývoj v lingvistice a informatice – výzkumný záměr KA PF UJEP, 1999 – 2001. Spoluřešitelky: Mgr. M. Kurková, Mgr. K. Rychtářová

 • Koncepce zkvalitnění výuky cizích jazyků na pedagogických fakultách s ohledem na naši integraci do Evropy – grant rezortního výzkumu MŠMT č. RS 98 004, 1998 – 1999. Řešitelka: Mgr. Květa Rychtářová, spoluřešitelé: Mgr. B. Roubalová, Mgr. M. Kurková, Ing. Mgr. J. Smejkal, PhDr. J. Celerová, CSc.

 • Department Development Grant – grant z programu Britské rady, 1999. Řešitelka: Mgr. Květa Rychtářová

 • Inovace učebních programů – grantu FRVŠ (1582) F5, 1998. Spoluřešitelka: Mgr. Marcela Holečková

 • Koncepce vzdělávání učitelů – grant 052/97 (3039), 1997. Spoluřešitelka: Mgr. Marcela Holečková