Novinky

21. 10. 2019

Vypsání výběrového řízení

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků. Více informací naleznete zde.

9. 10. 2019

Mezinárodní konference CHALLENGES

Rádi bychom Vás tímto pozvali na mezinárodní konferenci Challenges, která se uskuteční 17. 10. 2019 – 18. 10. 2019. Více informací nalezte zde: https://sites.google.com/view/challengesnine  

9. 10. 2019

Neváhej a vystřel do zahraničí s penězi od Erasmu

Neváhejte a využijte nabídku studovat či pracovat v zahraničí v letním semestru 2019/20 s finanční podporou programu Erasmus+. Přihlásit se můžete nejpozději do 29. 10. 2019 do 10:00 h. Informace k přihláškám: studijní pobyty a praktické stáže kon...

8. 10. 2019

Fotosoutěž s ERASMUS+!

Vážení studenti, nyní máte jedinečnou možnost soutěžit s programem ERASMUS+. Stačí zaslat 1 — 2 fotografie ze svého výjezdu a krátkým sloganem sdělit ostatním, proč vyjet na stáž, či studijní pobyt. Soutěž probíhá od 1. října 2019 do 30. listopad...

30. 9. 2019

Proměny venkovské architektury

Galerie Koridor a Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy  Proměny venkovské architektury, jež se uskuteční v úterý 8. 10. 2019 od 18:00 hodin v Galerii Koridor (spojovací chodba budovy UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem...

24. 9. 2019

IMATRIKULACE PF – 9. 10. 2019

Dne 9. 10. 2019 se konají ve velké aule slavnostní imatrikulace studentů PF. Pouze pro studenty 1. roku studia v prezenční formě (mimo navazujících programů). Dostavte se dle následujícího rozpisu, vždy 1 hodinu před zahájením. Společenský oděv nutn...

23. 9. 2019

DIGITÁLNÍ BEZPEČNOST A GRAMOTNOST

Dne 5. 11. 2019 od 8:00 do 14:00 proběhne v prostorách Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem konference s názvem Digitální bezpečnost a gramotnost. Další organizační podrobnosti vizte přílohu. pozvánka