prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc.

Čechová Marie
  • emeritní profesorka (KBO PF)
  • -
  • Pracoviště: Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: KV-

1956 – 1957 učitelka ZŠ

1961 VŠ – Č - D

1961 - 1967 učitelka ZŠ a SŠ

1967 – 1970 aspirantura, 1970 – titul PhDr. na FF UK, 1972 – titul CSc.

1970 – 1973 vědeckovýzkumná pracovnice

1973 – 1975 vedoucí odborná pracovnice MŠMT

1975 – dosud vysokoškolská učitelka

1978 habilitace na FF UK, 1979 – titul doc.

1986 titul DrSc., následně titul prof.