prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc.

Moldanová Dobrava
  • emeritní profesorka (KBO PF)
  • -
  • Pracoviště: Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: KV-
  • E-mail:

Životopis

1990 – dosud PF UJEP, katedra bohemistiky, od roku 1991 docentka (habilitační práce Česká próza na přelomu století), 1993 profesorka dějin české literatury
1959 – 1990 Ústav pro českou literaturu ČSAV, odborná asistentka, od r. 1977 vědecká pracovnice, výkonná redaktorka časopisu Česká literatura
1977 CSc. prací Božena Benešová
1969 PhDr. prací Fráňa Šrámek.
1954 – 1959 Filologická fakulta UK , obor čeština – polština-literární věda, 1959 absolvovala s vyznamenáním. Promovaný filolog prací Fráňa Šrámek, Tělo. Rozbor.

KBO/4032,
Dějiny české literatury 20. stol. II,
KBO/4079,
Dějiny české literatury 20. stol. II,