Centrum jazykové přípravy

Činnost centra

Centrum jazykové přípravy (CJP) 
zajišťuje výuku a zkoušení v rámci kurzů:
  • angličtiny
  • němčiny
  • ruštiny
  • francouzštiny
  • španělštiny
Kurzy jsou určeny studentům magisterského i bakalářského studia, a to prezenčního i kombinovaného.
Kurzy připravují studenty ke dvěma typům zkoušek z cizího jazyka:
  • zkouška A – vyšší jazyková úroveň (úroveň B1-B2 podle evropského referenčního rámce)
  • zkouška B – nižší jazyková úroveň (úroveň A1-A2 podle evropského referenčního rámce)

CJP rovněž nabízí volitelné kurzy angličtiny pro studenty, jejichž jazykové dovednosti jsou nižší nežli požadovaná vstupní úroveň v kurzech A a B:
  • Přípravný kurz angličtina A
  • Přípravný kurz angličtina B
Centrum jazykové přípravy rovněž zajišťuje jazykovou přípravu v rámci doktorandského studia (doktorandi v rámci jazykové přípravy mohou navštěvovat kurzy pro doktorandy a akademiky určené pro zaměstnance PF UJEP a mohou využívat možnosti konzultací)