Přednášky pořádané Jazykovým centrem PF UJEP

Jazykové centrum PF UJEP pořádá v ZS 2021/22 sérii přednášek:

Termín: 4 bloky (3 hod) říjen – prosinec 2021 (termíny budou upřesněny v září 2021)

Organizace: Prosím, hlaste se do 30.9. prostřednictvím přihlášky na webových stránkách Jazykového centra PF UJEP.

Přihláška je k dispozici zde.

Podrobné informace obdrží účastníci emailem.

 


Anotace:

Jazyk, reálie a kultura Itálie

„Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“

Jednotlivé bloky představují jazyk, reálie a kulturu Itálie. Dozvíte se něco o mentalitě, umění, zajímavých turistických cílech i gastronomii Itálie. Osvojíte si základy italštiny. Každý blok se člení na část teoretickou s četnými příklady a názornými ilustracemi a část praktickou s interaktivními úkoly. Přednášky budou probíhat v italštině, angličtině, (popř. češtině).

Lektor: Mgr. Rosario Sandro Pintaudi

Rosario Sandro Pintaudi je německo-italský rodilý mluvčí a pedagog. Ovládá 5 jazyků: vedle italštiny a němčiny také francouzštinu, angličtinu a češtinu. Cestuje pravidelně do Itálie, Německa a Švýcarska, považuje se za Evropana a miluje českou kulturu. Studoval pedagogiku pro učitele na primárním stupni v Thunu /CHE a poté dokončil magisterské studium na univerzitě v Bernu/CHE se specializací na francouzskou lingvistiku a literaturu a na soudobé evropské dějiny. Má bohatou pedagogickou praxi na základních a středních školách i ve vzdělávání dospělých jak ve Švýcarsku, tak v Čechách, kde pobývá již od roku 2004.

termíny přednášek zde


Jazyk, reálie a kultura Francie

„Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“

Jednotlivé bloky představují jazyk, reálie a kulturu Francie. Seznámíte se s životním stylem, kulturou, filmem, divadlem, hudbou a gastronomií Francie. Osvěžíte si základy francouzštiny. Každý blok se člení na část teoretickou s četnými příklady a názornými ilustracemi a praktickou s interaktivními úkoly. Přednášky budou probíhat ve francouzštině, angličtině, (popř. češtině).

Lektor: Mgr. Rosario Sandro Pintaudi

termíny přednášek zde


Významné postavy anglické a americké literatury

„Osobnostní a sociální výchova“

Jednotlivé bloky představují analýzu vybraných děl anglické a americké literatury se zaměřením na profily hlavních postav, motivy a důsledky jejich jednání v kontextu daných okolností. Každý blok se člení na část teoretickou s četnými příklady a názornými ilustracemi a praktickou s interaktivními úkoly. Přednáška bude probíhat v angličtině.

Lektor: Mgr. Joel Head

Joel Cameron Head is a poet, teacher, translator, and writer.  He has taught the English language, literature, composition, rhetoric and communication, presentation skills, drama, literary theory, and history.  He has a special interest in poetry and poetics.  Born in San Francisco, California and raised in Phoenix, Arizona, he has been living in the Czech Republic for twenty years.  After a stint in publishing in New York City, he served for five years in the US Army as a Russian linguist.  He has travelled widely and taught in Europe, North Africa, Asia, and North America, most recently as an assistant professor at J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem.  In addition to writing and publishing poetry and short stories, Joel has also written articles examining the work of William Shakespeare and John Donne among other poets.

termíny přednášek zde