Příkaz č. 1/2009

Doručování rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia pro studenty PF UJEP