Platba

Údaje potřebné k úhradě studia

(Údaje k platbě 500,- Kč za podání E-přihlášky se vygenerují automaticky po odeslání)

Číslo účtu: 260112295/0300, VS 3233414301

Pokud studium hradí zaměstnavatel, je nutno si předem emailem vyžádat vedoucí CCV o vystavení faktury.

Platbu za studium vícesemestrálních programů, dle platného Řádu celoživotního vzdělávání PF UJEP, je nutno uhradit nejpozději do 14 dnů po zahájení každého semestru studia v programu.

V případě zanechání studia bez řádného ukončení finanční závazky trvají.

Platba za krátkodobé kurzy se prokazuje nejpozději do dne zahájení kurzu. Přihlášku zasíláme emailem a nevyžadujeme poplatek za její podání.

Nutné dodržovat stanovené variabilní a specifické symboly!

Název banky: ČSOB v Ústí nad Labem

Číslo účtu:  260112295/0300 Konstantní symbol: 308
Specifický symbol: rrmmdd – obrácený datum narození
např. nar. 9.2.1982 – 820209

Variabilní symboly – kvalifikační studia v rámci DVPP:

 • 3233410101 – Studium v oblasti pedagogických věd
 • 3233410201 – Speciální pedagogika /kurz pro práci pedagogů se žáky s SVP/
 • 3233411701 – Učitelství pro mateřské školy – rozšiřující studium
 • 3233411801 – Učitelství pro 1. st. ZŠ – rozšiřující studium
 • 3233411601 – Studium pro výchovné poradce
 • 3233410501 – Studium pro ředitele škol a školských zařízení
 • 3233412201 – Zkouška z češtiny pro cizince a pedagogické pracovníky – cizince
 • 3233414301 – Studium pro asistenty pedagoga

Variabilní symboly – souběhová studia s PF:

 • 3233414001 – Asistent předškolního pedagoga – učitelství MŚ /AP – souběhové studium/
 • 3233410401 – Speciální pedagogika – intervence /SPECB – souběhové studium/
 • 3233410401 – Speciální pedagogika – poradenství /SPECN – souběhové studium/
 • 3233411001 – Sociální pedagogika /SP – souběhové studium/
 • 3233413301 – Sociální pedagogika navazující /SOPN – souběhové studium/
 • 3233413201 – Sport a zdraví – navazující /SaZ N – souběhové studium/

Variabilní symboly – sportovní kurzy (instruktorské i školní v rámci DVPP):

 • Instruktor snowboardingu: 3233410701
 • Základní školní lyžování: 3233410801
 • Instruktor lyžování: 3233410801
 • Skalní lezení pro pdg.prac..3233411201
 • Instruktor skalního lezení: 3233411201
 • Instruktor lezení na umělých stěnách: 3233412401
 • Lezení na umělé stěně pro pdg.prac.: 3233412401
 • Horská turistika pro pdg.prac.: 3233412901
 • Průvodcovská činnost horská: 3233412901
 • Kurz cykloturistiky pro pdg.prac: 3233413601
 • Instruktor fitness: 3233411301
 • Instruktor sportovního potápění: 3233413701
 • Nové trendy ve výuce tělesné výchovy. 3233141501

S dotazy o platbách se obracejte na Ing. Lenku Hřebejkovou písemně na email 

Termín případného podání žádosti o rozložení plateb na úplatě studia v daném semestru je do pěti dnů od zahájení výuky.

Úhrada za standardní úkony spojené se studiem (přijímací a závěrečné zkoušky):
var.symb.: 3233413401

Úhrada za mimořádné a nadstandardní úkony (např. uznání kontrol studia včetně praxe):
var.symb.: 3233413501