Platba

Údaje potřebné k úhradě studia

(Údaje k platbě 660,- Kč za podání E-přihlášky se vygenerují automaticky po odeslání).

Administrativní poplatek za podání přihlášky je v kterékoli fázi přijímacího řízení nevratný.

Pokud studium hradí zaměstnavatel, je nutno si předem emailem vyžádat vedoucí CCV o vystavení faktury.

Platbu za studium vícesemestrálních programů, dle platného Řádu celoživotního vzdělávání PF UJEP, je nutno uhradit nejpozději do 14 dnů po zahájení každého semestru studia v programu.

V případě zanechání studia bez řádného ukončení finanční závazky trvají.

Platba za krátkodobé kurzy průběžného vzdělávání DVPP se prokazuje nejpozději do dne zahájení kurzu. Přihlášku zasíláme emailem a nevyžadujeme poplatek za její podání.

Nutné dodržovat stanovené variabilní a specifické symboly!

Název banky: ČSOB v Ústí nad Labem

Číslo účtu:  260112295/0300 Konstantní symbol: 308
Specifický symbol: rrmmdd – obrácený datum narození
např. nar. 9.2.1982 – 820209

Variabilní symboly:

Kvalifikační studia v rámci DVPP:

 • 3233410101 – Studium pedagogiky pro vychovatele
 • 3233410201 – Speciální pedagogika /speciálněpedagogická, výchovná a vzdělávací činnost ve třídách pro děti, žáky a studenty s SVP/
 • 3233411601 – Studium pro výchovné poradce
 • 3233410501 – Studium pro ředitele škol a školských zařízení
 • 3233412201 – Zkouška z češtiny pro cizince a pedagogické pracovníky – cizince

Souběhová studia s PF:

 • 3233414001 – Učitelství MŠ /UMS 21- souběhové studium/
 • 3233410401 – Speciální pedagogika – intervence /SPECB 21- souběhové studium/
 • 3233410401 – Speciální pedagogika – poradenství /SPECN 21- souběhové studium/
 • 3233411001 – Sociální pedagogika /SP 21- souběhové studium/
 • 3233413301 – Sociální pedagogika navazující /SOPN 21 – souběhové studium/

Krátkodobé kurzy průběžného DVPP:

 • Kurz zimní turistiky a skialpinismu pro pdg.prac., Instruktor základů snowboardingu 3233410701
 • Základní školní lyžování: 3233410801
 • Horská turistika pro pdg.pracovníky: 3233412901
 • Kurz cykloturistiky pro pdg.pracovníky: 3233413601
 • Kurz vodní turistiky pro pdg.pracovníky: 323341301
 • Kurz základů potápění na nádech pro pdg.pracovníky: 3233413701
 • Kurz lezení na umělých stěnách pro pdg.pracovníky: 3233412401
 • Kurz skalního lezení pro pdg.pracovníky: 3233411201
 • Nové trendy ve výuce tělesné výchovy: 3233141501
 • Grafickou cestou: 3233414301

S dotazy o platbách se obracejte na Ing. Lenku Hřebejkovou písemně na email lenka.hrebejkova@ujep.cz

Termín případného podání žádosti o rozložení plateb na úplatě studia v daném semestru je do pěti dnů od zahájení výuky.

Úhrada za standardní úkony spojené se studiem (přijímací a závěrečné zkoušky):
var.symb.: 3233413401

Úhrada za mimořádné a nadstandardní úkony (např. uznání kontrol studia včetně praxe):
var.symb.: 3233413501