Nabídka kurzů

Programy s možností přestupu do studia (Bc., Mgr.)

Absolventi CCV mohou pokračovat ve studiu podle zákona 111/1998 Sb. (§ 48 až 50) a děkan jim na základě žádosti může uznat kredity, které získali v programu CŽV (§ 60) až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia v akreditovaných studijních programech.

Souběhy s akreditovanými bakalářskými studijními programy
Souběhy s akreditovanými magisterskými studijními programy

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb. o průběžném vzdělávání a podle odst. (1) § 24 zákona 563/2004 Sb.


Podle zákona č.111/1998 Sb. § 60 může vysoká škola poskytovat programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově. Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona. Pokud se hlásíte do programů celoživotního vzdělání s cílem získat uvedenou kvalifikaci, je potřeba splňovat podmínky pro přijetí, či je splnit v průběhu studia. Pokud si nejste jisti, zda tyto podmínky splňujete, můžete se obrátit s žádostí o doporučení na Mgr. Věru Michalovou. Nemáme však přímou zodpovědnost za výklad zákona a posouzení kvalifikace. Pokud nesplňujete podmínky pro přijetí do konkrétního programu, uvedenou kvalifikaci účastí v celoživotním vzdělávání nezískáte. Závazný výklad uvedených zákonů Vám může poskytnout MŠMT ČR: posta@msmt.cz