Nabídka kurzů

Programy s možností přestupu do studia (Bc., Mgr.)

Absolventi CCV mohou pokračovat ve studiu podle zákona 111/1998 Sb. (§ 48 až 50) a děkan jim na základě žádosti může uznat kredity, které získali v programu CŽV (§ 60) až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia v akreditovaných studijních programech.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Podle vyhlášky č. 317/2005 sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

A pro další zdokonalení… (§ 10 Studium k prohlubování odborné kvalifikace)

Sportovní instruktorské kurzy

Sportovní instruktorské kurzy akreditované MŠMT v oblasti sportu v souladu s ustanoveními § 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.179/2006 Sb., vyhlášky č. 176/2009 Sb. Chcete si zřídit živnostenské oprávnění? Toto je nabídka přímo pro vás.


Podle zákona č.111/1998 Sb. § 60 může vysoká škola poskytovat programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově. Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona. Pokud se hlásíte do programů celoživotního vzdělání s cílem získat uvedenou kvalifikaci, je potřeba splňovat podmínky pro přijetí, či je splnit v průběhu studia. Pokud si nejste jisti, zda tyto podmínky splňujete, můžete se obrátit s žádostí o doporučení na Mgr. Věru Michalovou. Nemáme však přímou zodpovědnost za výklad zákona a posouzení kvalifikace. Pokud nesplňujete podmínky pro přijetí do konkrétního programu, uvedenou kvalifikaci účastí v celoživotním vzdělávání nezískáte. Závazný výklad uvedených zákonů Vám může poskytnout MŠMT ČR: