Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (E-přihláška: Studium v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika)

Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání způsobilosti vykonávat speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami v akademickém roce 2024/2025

Dle aktuálně platných standardů vydaných MŠMT na podzim 2023 došlo ke změně názvu. Od akademického roku 2024/25 bude cena kurzu 20 000 Kč (bude možné rozložit na splátky, zaměstnavatel může hradit z prostředků DVPP). Uchazeči budou přijímáni podle data přijetí přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi (vytištěná a podepsaná e-přihláška, úředně ověřený dokument o pedagogickém vzdělání).

E-přihláška: Studium v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika, fakulta PFC, SPV S

Akreditace MŠMT: 28219/2021-4-812

Charakter programu

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů pro pedagogy, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Forma studia

Celoživotní vzdělávání, 250 hodin. Výuka probíhá v pátek od 14.hod. a v sobotu od 9.hod. v konkrétních termínech dle rozvrhu v daném semestru

Odborný garant: prof. PhDr. Jiří Škoda MBA, Ph.D.

Podmínky pro přijetí ke studiu

Absolvování vysoké školy nebo střední školy s pedagogickým zaměřením nebo absolvování jiné VŠ či SŠ doplněné o Studium v oblasti pedagogických věd (pedagogické minimum).

Cena studia zahájeného do akademického roku 2023/24 na jeden semestr činí  7 500,- Kč/semestr

Obsah a cíle studia 

Studium je dvousemestrální a je určeno pro absolventy vysokých a středních škol pedagogického zaměření, kteří mají zájem doplnit si toto studium o disciplíny speciální pedagogiky. Studium je zaměřeno na zvládnutí základů pedagogických a speciálně pedagogických disciplín, potřebných k vykonávání funkce speciálního pedagoga pro přímou pedagogickou činnost. Cílem studia je osvojení základních poznatků spojených s prací ve třídách a ve speciálních školních zařízeních.

Ukončení studia
Závěrečná zkouška ze speciální pedagogiky, psychopedie a etopedie s obhajobou závěrečné práce:

Výstup
Osvědčení: Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálně – pedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Soubory