Kurzy humanitní-společenské, výtvarné, společné vzdělávání aj.

8. 9. 2018

Začleňování žáků-cizinců v praxi škol

Obsah výuky: Obsah kurzu z potřeb pedagogických a vedoucích pedagogických pracovníků, mezi které se řadí především nutnost získat právní povědomí v oblasti vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem v českých ZŠ, SŠ a VOŠ a ucelený přehled o efektivn...

8. 9. 2018

Vzdělávání a hodnocení žáků-cizinců v předmětu ČJ

Obsah výuky: Se stoupajícím počtem žáků-cizinců na českých ZŠ, SŠ a VOŠ vychází obsah kurzu z potřeb pedagogických pracovníků v souvislosti se vzděláváním, hodnocením a klasifikací žáků-cizinců v předmětu český jazyk a literatura (dále jen ČJ), který n...

8. 9. 2018

Společné vzdělávání

Obsah výuky: Cílem kurzu je získat ucelený přehled o odlišnostech v přístupech ke společnému vzdělávání, vnímat historické souvislosti jeho vývoje a pochopit používanou pojmologii v kontextu s aktuálním nastavením českého vzdělávacího systému. Frekvent...

8. 9. 2018

Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost dětí předškolního věku

Akreditace MŠMT 27998/2022-4-854 Obsah: V předškolním věku je zapotřebí rozvíjet předčtenářské dovednosti a vztah ke knize jako zdrojů pro další poznávání. Rozvíjením předčtenářských dovedností si děti předškolního věku zlepšují paměťové, řečové a k...